การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแร่หินสบู่และโรคมะเร็งรังไข่
ศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแร่หินสบู่และโรคมะเร็งรังไข่
การศึกษาวิจัย Nurses’ Health Study หรือ NHS เป็นการศึกษาวิจัยสุขภาพในกลุ่มอาสาสมัครเพศหญิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการทำการศึกษาวิจัย การศึกษาวิจัยจากเหตุไปหาผลที่รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุนการวิจัยนี้ ได้ทำการศึกษาปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคเรื้อรังสำคัญในเพศหญิงนับตังแต่ปีค.ศ. 1976

The Nurses' Health Study

Showed no overall increase

ในความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่
24
year study
of
78,630
Women
31,789
used talc
การศึกษาวิจัย Women’s Health Initiative (WHI) ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of Health) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 1991 เพื่อศึกษาสุขภาพของอาสาสมัครเพศหญิงในวัยหมดระดู การศึกษาวิจัยจากเหตุไปหาผลนี้ได้ทำการสืบค้นปัญหามากมายที่สัมพันธ์กับการรักษาด้วยฮอร์โมนและโรคมะเร็งเต้านม และผลกระทบเกี่ยวกับโรคมะเร็งและโรคหัวใจจากการบริโภคอาหาร

การศึกษาวิจัย Women’s Health Initiative

Showed no overall increase

ในความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่
12
year study
of
61,576
women
32,219
used talc
การศึกษาวิจัย Sister Study ดำเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003-2009 ด้วยการสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Institute of Environmental Health Sciences) เป็นการวิจัยซึ่งเป็นจุดหลักสำคัญของความพยายามในการค้นหาสาเหตุของโรคมะเร็งเต้านม

การศึกษาวิจัย Sister Study

Showed no overall increase

ในความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่
6
year study
of
41,654
women
5,735
used talc

การศึกษาวิจัยอื่น ๆ

ทั้งนี้ไม่พบความเกี่ยวข้องเชิงสถิติระหว่างโรคมะเร็งรังไข่และผู้ใช้แป้งฝุ่นในการศึกษาวิจัยแบบไปข้างหน้าในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ แม้ว่าจะมีบางคนในการศึกษาวิจัยจากผลไปหาเหตุ มีการบ่งชี้เล็กน้อยของความเกี่ยวข้องเชิงสถิติ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคน การศึกษาวิจัยจากผลไปหาเหตุหลายโครงการได้ดำเนินการโดยการสอบถามกลุ่มคนที่มีประวัติของโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นไปได้ ปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้อาจรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างในอดีต เหตุผลที่เป็นไปได้ข้อหนึ่งที่บางการศึกษาวิจัยได้พบว่ามีความเกี่ยวข้องเชิงสถิติที่แตกต่างเล็กน้อยคือความเป็นไปได้ของการประเมินความสัมพันธ์กับความจริงที่มากเกินไปเนื่องจาก “ความทรงจำที่มีอคติ” (recall bias) ความทรงจำที่มีอคติคือเมื่อบุคคลที่เป็นโรคมักประเมินการได้รับสัมผัสปัจจัยเสี่ยงของตนมากเกินกว่าบุคคลที่ไม่เป็นโรค In these studies, women who know they have ovarian cancer will try hard to remember anything that might be important to explain why they got this terrible disease, which can artificially make it appear that women with cancer used more talcum powder.8

การศึกษาวิจัยแร่หินสบู่และมะเร็งเซลล์บุผิวเยื่อหุ้มปอดชั้นนอก
มะเร็งเซลล์บุผิวเยื่อหุ้มปอดชั้นนอกเป็นโรคมะเร็งที่พบได้น้อยมากรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท การได้รับสัมผัสใยหินก็มีความเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งเซลล์บุผิวเยื่อหุ้มปอดชั้นนอกบางประเภท ใยหินเป็นแร่ธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งพบได้ในสิ่งแวดล้อม และเส้นใยจำนวนเล็กน้อยของมันอยู่โดยรอบตัวเรา ทั้งในอากาศที่เราหายใจ ในน้ำที่เราดื่ม ดินและอาหารบางอย่าง

ไม่มีการศึกษาวิจัยที่สำคัญใดบ่งชี้ว่าการสูดหายใจเครื่องสำอางแป้งฝุ่นเข้าสู่ร่างกายก่อให้เกิดโรคมะเร็งเซลล์บุผิวเยื่อหุ้มปอดชั้นนอก
การศึกษาวิจัยกลุ่มประชากรจำนวนหลายพันคนที่ได้รับสัมผัสของแร่หินสบู่เป็นประจำทุกวัน จากการทำงานในเหมืองหรือโรงโม่แป้งฝุ่น แสดงให้เห็นถึงการไม่มีพัฒนาการของโรคมะเร็งเซลล์บุผิวเยื่อหุ้มปอดชั้นนอก ในปี ค.ศ. 1976 กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้ริเริ่มการศึกษาวิจัยคนงานในเหมืองและโรงโม่ชาวอิตาลีของเหมืองเครื่องสำอางแป้งฝุ่นที่จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันใช้

การศึกษาวิจัยคนงานในเหมืองและโรงโม่

Found

0

Cases of Mesothelioma
1,992
miners and millers exposed to talc daily
ที่ได้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยเป็นเวลา
38
years

Talc is used to reduce fluid accumulation in lungs

ขั้นตอนทางการแพทย์ที่เรียกว่าการขจัดช่องว่างในเยื่อหุ้มปอด ช่วยให้ปอดยึดติดกับผนังอกเพื่อรักษาการพองตัวของปอดที่มีภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศหรือป้องกันไม่ให้ของเหลวติดค้างรอบบริเวณปอด

ในบางกรณี แร่หินสบู่ถูกฉีดเข้าสู่เยื่อบุผนังปอดโดยตรงเพื่อป้องกันการติดค้างของของเหลว รายงานของผู้ป่วยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยจำนวนหลายร้อยคนที่ได้รับขั้นตอนทางการแพทย์นี้เป็นเวลาหลายสิบปี ไม่มีเคสของมะเร็งเซลล์บุผิวเยื่อหุ้มปอดชั้นนอกใดทั้งสิ้น

Found

0

cases of mesothelioma
more than
300
patients
ที่ได้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยเป็นเวลา
14-40
years
 • ข้อมูลอ้างอิง

  1. Industrial Minerals Association (สมาคมอุตสาหกรรมเหมืองแร่) “แร่หินสบู่คืออะไร” http://www.ima-na.org/?page=what_is_talc
  2. นิตยสาร EARTH ทรัพยากรแร่ประจำเดือน http://www.earthmagazine.org/article/mineral-resource-month-talc
  3. Geology.com. แร่หินสบู่: แร่ธาตุที่นุ่มเนียนที่สุด http://geology.com/minerals/talc.shtml
  4. Gertig - การศึกษาวิจัยแบบไปข้างหน้าที่ศึกษาวิจัยการใช้แร่หินสบู่และโรคมะเร็งรังไข่ วารสารของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ และการศึกษาวิจัย Nurses Health http://jnci.oxfordjournals.org/content/92/3/249.full
  5. Gates - ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งเซลล์เยื่อบุรังไข่โดยประเภทย่อยทางจุลพยาธิวิทยา วารสารวิทยาการระบาดของชาวสหรัฐอเมริกา http://aje.oxfordjournals.org/content/171/1/45.full
  6. Houghton - การใช้แป้งฝุ่นบริเวณฝีเย็บและความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่ วารสารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ การศึกษาวิจัย Women’s Health Initiative http://jnci.oxfordjournals.org/content/106/9/dju208.full
  7. Gonzalez - การสวนล้างช่องคลอด การใช้แร่หินสบู่และความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่ วิทยาการระบาด https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27327020
  8. Cancer.org. แป้งฝุ่นและโรคมะเร็ง http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/athome/talcum-powder-and-cancer
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software