ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแร่หินสบู่
การศึกษาวิจัย

การศึกษาวิจัยคนงานในเหมืองและโรงโม่

miners-millers-study-hero.jpg

การศึกษาวิจัยกลุ่มประชากรจำนวนหลายพันคนที่ได้รับสัมผัสของแร่หินสบู่เป็นประจำทุกวัน จากการทำงานในเหมืองหรือโรงโม่แป้งฝุ่น แสดงให้เห็นถึงการไม่มีพัฒนาการของโรคมะเร็งเซลล์บุผิวเยื่อหุ้มปอดชั้นนอก ในปี ค.ศ. 1976 กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้ริเริ่มการศึกษาวิจัยคนงานในเหมืองและโรงโม่ชาวอิตาลีของเหมืองเครื่องสำอางแป้งฝุ่นที่จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันใช้ การศึกษาวิจัยนี้ได้ทำการเปรียบเทียบกลุ่มคนงานที่ได้รับการจ้างงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1921 ถึง 1950 กับกลุ่มประชากรจากเมืองใกล้เคียงซึ่งได้แก่เมืองอัลบา ประเทศอิตาลี การศึกษาวิจัยนั้นพบว่าไม่มีกรณีของโรคมะเร็งเซลล์บุผิวเยื่อหุ้มปอดชั้นนอก

ในปี ค.ศ. 1979 กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขการศึกษาวิจัยนี้โดยใช้สถิติข้อมูลใหม่ และเปรียบเทียบคนงานในเหมืองและโรงโม่ที่ทำงานระหว่างปี ค.ศ. 1946 ถึง 1974 กับข้อมูลประชากรของประเทศอิตาลี ซึ่งผลยังคงเหมือนเดิม ไม่มีคนงานในเหมืองและโรงโม่เป็นมะเร็งเซลล์บุผิวเยื่อหุ้มปอดชั้นนอก การศึกษาวิจัยนี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งในปี ค.ศ. 2003 และอีกครั้งในปี ค.ศ. 2017 และยังคงแสดงให้เห็นว่าไม่มีคนงานในเหมืองหรือโรงโม่คนใดได้รับหรือเริ่มเป็นโรคมะเร็งเซลล์บุผิวเยื่อหุ้มปอดชั้นนอก

การศึกษาวิจัยคนงานในเหมืองและโรงโม่ที่คล้ายคลึงกันได้ถูกดำเนินการในการทำเหมืองเครื่องสำอางแป้งฝุ่น การศึกษาวิจัยคนงานในเหมืองและโรงโม่ในเวอร์มอนต์ได้ถูกดำเนินการโดย NIOSH และ OSHA มีผลสรุปว่าไม่มีคนงานในเหมืองหรือโรงโม่คนใดได้พัฒนาโรคมะเร็งเซลล์บุผิวเยื่อหุ้มปอดชั้นนอก นอกจากนี้การศึกษาวิจัยคนงานที่ทำงานในเหมืองแร่หินสบู่หรือคนงานที่ทำงานในโรงโม่เครื่องสำอางแป้งฝุ่นในประเทศนอร์เวย์ ออสเตรียและฝรั่งเศส ก็แสดงถึงการไม่มีคนงานที่ได้รับสัมผัสแร่หินสบู่เหล่านี้เป็นโรคมะเร็งเซลล์บุผิวเยื่อหุ้มปอดชั้นนอก

การศึกษาวิจัยคนงานในเหมืองและโรงโม่

Found

0

Cases of Mesothelioma
1,992
miners and millers exposed to talc daily
ที่ได้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยเป็นเวลา
38
years
 • ข้อมูลอ้างอิง

  1. Industrial Minerals Association (สมาคมอุตสาหกรรมเหมืองแร่) “แร่หินสบู่คืออะไร” http://www.ima-na.org/?page=what_is_talc
  2. นิตยสาร EARTH ทรัพยากรแร่ประจำเดือน http://www.earthmagazine.org/article/mineral-resource-month-talc
  3. Geology.com. แร่หินสบู่: แร่ธาตุที่นุ่มเนียนที่สุด http://geology.com/minerals/talc.shtml
  4. Gertig - การศึกษาวิจัยแบบไปข้างหน้าที่ศึกษาวิจัยการใช้แร่หินสบู่และโรคมะเร็งรังไข่ วารสารของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ และการศึกษาวิจัย Nurses Health http://jnci.oxfordjournals.org/content/92/3/249.full
  5. Gates - ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งเซลล์เยื่อบุรังไข่โดยประเภทย่อยทางจุลพยาธิวิทยา วารสารวิทยาการระบาดของชาวสหรัฐอเมริกา http://aje.oxfordjournals.org/content/171/1/45.full
  6. Houghton - การใช้แป้งฝุ่นบริเวณฝีเย็บและความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่ วารสารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ การศึกษาวิจัย Women’s Health Initiative http://jnci.oxfordjournals.org/content/106/9/dju208.full
  7. Gonzalez - การสวนล้างช่องคลอด การใช้แร่หินสบู่และความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่ วิทยาการระบาด https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27327020
  8. Cancer.org. แป้งฝุ่นและโรคมะเร็ง http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/athome/talcum-powder-and-cancer
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software