Facts about Talc
การศึกษาวิจัย

การศึกษาวิจัย Nurses’ Health

nurses-study-hero.jpg

การศึกษาวิจัย Nurses’ Health Study หรือ NHS เป็นการศึกษาวิจัยสุขภาพในกลุ่มอาสาสมัครเพศหญิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการทำการศึกษาวิจัย การศึกษาวิจัยจากเหตุไปหาผลที่รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุนการวิจัยนี้ ได้ทำการศึกษาปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคเรื้อรังสำคัญในเพศหญิงนับตังแต่ปีค.ศ. 1976 นอกเหนือจากการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ทางการแพทย์จำนวนมากแล้ว การวิจัยจาก NHS ยังได้ช่วยเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่และโรคหัวใจในอาสาสมัครเพศหญิง และนำไปสู่การพัฒนาการรักษาด้วยฮอร์โมนสำหรับการรักษาโรคมะเร็งเต้านม

สัดส่วนการใช้แร่หินสบู่ของการศึกษาวิจัย NHS ยังได้รวมถึง 78,630 การตรวจติดตามอาสาสมัครเพศหญิงกลุ่มหนึ่งเป็นเวลารวมทั้งสิ้นถึง 24 ปี4,5 โดยมีการสอบถามอาสาสมัครเพศหญิงกลุ่มนี้ว่าเคยใช้แป้งโรยตัวที่บริเวณอวัยวะเพศหรือบนผ้าอนามัยของตนหรือไม่ เกี่ยวกับ 40 เปอร์เซนต์ของอาสาสมัครเพศหญิงที่ตอบว่าใช่ และได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของผู้ใช้แร่หินสบู่4,5

ข้อมูลของการศึกษาวิจัยได้แสดงให้เห็นถึงการไม่มีการเพิ่มขึ้นในอัตราของโรคมะเร็งรังไข่ในกลุ่มผู้ใช้แร่หินสบู่ โดยไม่คำนึงถึงความบ่อยครั้งในการใช้แร่หินสบู่ ไม่มีความแตกต่างของอัตราการเกิดโรคมะเร็งรังไข่ในกลุ่มอาสาสมัครเพศหญิงที่ใช้แป้งฝุ่นบนร่างกายของตนโดยตรงหรือบนผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัย4,5

การศึกษาวิจัย Nurses’ Health

แสดงให้เห็นถึงการไม่เพิ่มขึ้นโดยรวม

ในความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่
24
ปีของ
การศึกษาวิจัย
78,630
ผู้หญิง
31,789
ที่ใช้แร่หินสบู่
 • ข้อมูลอ้างอิง

  1. Industrial Minerals Association (สมาคมอุตสาหกรรมเหมืองแร่) “แร่หินสบู่คืออะไร” http://www.ima-na.org/?page=what_is_talc
  2. นิตยสาร EARTH ทรัพยากรแร่ประจำเดือน http://www.earthmagazine.org/article/mineral-resource-month-talc
  3. Geology.com. แร่หินสบู่: แร่ธาตุที่นุ่มเนียนที่สุด http://geology.com/minerals/talc.shtml
  4. Gertig - การศึกษาโดยการเฝ้าดูผลลัพธ์ของการใช้แร่หินสบู่และโรคมะเร็งรังไข่ วารสารของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และการศึกษาวิจัย Nurses Health http://jnci.oxfordjournals.org/content/92/3/249.full
  5. Gates - ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งเซลล์เยื่อบุรังไข่ตามประเภทย่อยทางจุลพยาธิวิทยา วารสารวิทยาการแพร่ระบาดของชาวอเมริกัน http://aje.oxfordjournals.org/content/171/1/45.full
  6. Houghton - การใช้แป้งฝุ่นบนฝีเย็บและความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่ วารสารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ การศึกษาวิจัย Women’s Health Initiative http://jnci.oxfordjournals.org/content/106/9/dju208.full
  7. Gonzalez - การสวนล้างช่องคลอด การใช้แร่หินสบู่ และความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่ วิทยาการระบาด https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27327020
  8. Cancer.org. แป้งโรยตัวและโรคมะเร็ง http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/athome/talcum-powder-and-cancer
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software