Facts about Talc
การศึกษาวิจัย

การศึกษาวิจัย Nurses’ Health

การศึกษาวิจัย Nurses’ Health Study หรือ NHS เป็นการศึกษาวิจัยสุขภาพในกลุ่มอาสาสมัครเพศหญิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการทำการศึกษาวิจัย การศึกษาวิจัยจากเหตุไปหาผลที่รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุนการวิจัยนี้ ได้ทำการศึกษาปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคเรื้อรังสำคัญในเพศหญิงนับตังแต่ปีค.ศ. 1976 นอกเหนือจากการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ทางการแพทย์จำนวนมากแล้ว การวิจัยจาก NHS ยังได้ช่วยเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่และโรคหัวใจในอาสาสมัครเพศหญิง และนำไปสู่การพัฒนาการรักษาด้วยฮอร์โมนสำหรับการรักษาโรคมะเร็งเต้านม

สัดส่วนการใช้แร่หินสบู่ของการศึกษาวิจัย NHS ยังได้รวมถึง 78,630 การตรวจติดตามอาสาสมัครเพศหญิงกลุ่มหนึ่งเป็นเวลารวมทั้งสิ้นถึง 24 ปี4,5 โดยมีการสอบถามอาสาสมัครเพศหญิงกลุ่มนี้ว่าเคยใช้แป้งโรยตัวที่บริเวณอวัยวะเพศหรือบนผ้าอนามัยของตนหรือไม่ เกี่ยวกับ 40 เปอร์เซนต์ของอาสาสมัครเพศหญิงที่ตอบว่าใช่ และได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของผู้ใช้แร่หินสบู่4,5

ข้อมูลของการศึกษาวิจัยได้แสดงให้เห็นถึงการไม่มีการเพิ่มขึ้นในอัตราของโรคมะเร็งรังไข่ในกลุ่มผู้ใช้แร่หินสบู่ โดยไม่คำนึงถึงความบ่อยครั้งในการใช้แร่หินสบู่ ไม่มีความแตกต่างของอัตราการเกิดโรคมะเร็งรังไข่ในกลุ่มอาสาสมัครเพศหญิงที่ใช้แป้งฝุ่นบนร่างกายของตนโดยตรงหรือบนผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัย4,5

การศึกษาวิจัย Nurses’ Health

แสดงให้เห็นถึงการไม่เพิ่มขึ้นโดยรวม

ในความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่
24
ปีของ
การศึกษาวิจัย
78,630
ผู้หญิง
31,789
ที่ใช้แร่หินสบู่
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software