ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแร่หินสบู่
การศึกษาวิจัย

The Nurses' Health Study

nurses-study-hero.jpg

การศึกษาวิจัย Nurses’ Health Study หรือ NHS เป็นการศึกษาวิจัยสุขภาพในกลุ่มอาสาสมัครเพศหญิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการทำการศึกษาวิจัย การศึกษาวิจัยจากเหตุไปหาผลที่รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุนการวิจัยนี้ ได้ทำการศึกษาปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคเรื้อรังสำคัญในเพศหญิงนับตังแต่ปีค.ศ. 1976 นอกเหนือจากการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ทางการแพทย์จำนวนมากแล้ว การวิจัยจาก NHS ยังได้ช่วยเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่และโรคหัวใจในอาสาสมัครเพศหญิง และนำไปสู่การพัฒนาการรักษาด้วยฮอร์โมนสำหรับการรักษาโรคมะเร็งเต้านม

The talc-use portion of the NHS included 78,630 women who were followed for as long as 24 years in total.4,5 They were asked whether they had ever used talcum powder on their genital area or on sanitary napkins. About 40 percent of women answered yes and were included in the talc-user group.4,5

ข้อมูลของการศึกษาวิจัยได้แสดงให้เห็นถึงการไม่มีการเพิ่มขึ้นในอัตราของโรคมะเร็งรังไข่ในกลุ่มผู้ใช้แร่หินสบู่ โดยไม่คำนึงถึงความบ่อยครั้งในการใช้แร่หินสบู่ There was no difference in the rate of ovarian cancer among women who used the powder directly on their bodies or on sanitary products.4,5

The Nurses' Health Study

Showed no overall increase

ในความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่
24
year study
of
78,630
women
31,789
used talc
 • ข้อมูลอ้างอิง

  1. Industrial Minerals Association (สมาคมอุตสาหกรรมเหมืองแร่) “แร่หินสบู่คืออะไร” http://www.ima-na.org/?page=what_is_talc
  2. นิตยสาร EARTH ทรัพยากรแร่ประจำเดือน http://www.earthmagazine.org/article/mineral-resource-month-talc
  3. Geology.com. แร่หินสบู่: แร่ธาตุที่นุ่มเนียนที่สุด http://geology.com/minerals/talc.shtml
  4. Gertig - การศึกษาวิจัยแบบไปข้างหน้าที่ศึกษาวิจัยการใช้แร่หินสบู่และโรคมะเร็งรังไข่ วารสารของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ และการศึกษาวิจัย Nurses Health http://jnci.oxfordjournals.org/content/92/3/249.full
  5. Gates - ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งเซลล์เยื่อบุรังไข่โดยประเภทย่อยทางจุลพยาธิวิทยา วารสารวิทยาการระบาดของชาวสหรัฐอเมริกา http://aje.oxfordjournals.org/content/171/1/45.full
  6. Houghton - การใช้แป้งฝุ่นบริเวณฝีเย็บและความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่ วารสารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ การศึกษาวิจัย Women’s Health Initiative http://jnci.oxfordjournals.org/content/106/9/dju208.full
  7. Gonzalez - การสวนล้างช่องคลอด การใช้แร่หินสบู่และความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่ วิทยาการระบาด https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27327020
  8. Cancer.org. แป้งฝุ่นและโรคมะเร็ง http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/athome/talcum-powder-and-cancer
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software