Facts about Talc
การศึกษาวิจัย

การศึกษาวิจัย Sister Study

การศึกษาวิจัย Sister Study ดำเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003-2009 ด้วยการสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Institute of Environmental Health Sciences) เป็นการวิจัยซึ่งเป็นจุดหลักสำคัญของความพยายามในการค้นหาสาเหตุของโรคมะเร็งเต้านม นอกจากนี้การศึกษาวิจัยนี้ยังมีการวิเคราะห์กลุ่มผู้เข้าร่วมเพื่อสืบค้นความสัมพันธ์ระหว่างการใช้แร่หินสบู่ สวนล้างช่องคลอดและโรคมะเร็งรังไข่

การศึกษาวิจัยนี้ได้ลงทะเบียนอาสาสมัครเพศหญิง 41,654 คนในประเทศสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโกที่มีอายุระหว่าง 35 ถึง 74 ที่มีพี่น้องพ่อแม่เดียวกันหรือต่างพ่อหรือต่างแม่ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านมและมีการสอบถามเกี่ยวกับการใช้แป้งฝุ่นในช่วง 12 เดือนก่อนหน้า ระหว่างช่วงเวลาของการศึกษาวิจัย ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้แป้งฝุ่นบริเวณฝีเย็บและในเวลาต่อมาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งรังไข่7 ขณะที่การสวนล้างช่องคลอดเป็นสิ่งที่พบบ่อยมากในกลุ่มผู้ใช้แร่หินสบู่ ซึ่งระหว่างการศึกษาวิจัย Sister Study ได้พบว่าการสวนล้างช่องคลอดมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งรังไข่ ไม่ใช่แร่หินสบู่7

การศึกษาวิจัย Sister Study

แสดงให้เห็นถึงการไม่เพิ่มขึ้นโดยรวม

ในความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่
6
ปีของ
การศึกษาวิจัย
41,654
ผู้หญิง
5,735
ที่ใช้แร่หินสบู่
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software