Facts about Talc
การศึกษาวิจัย

การศึกษาวิจัย Women’s Health Initiative

การศึกษาวิจัย Women’s Health Initiative (WHI) ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of Health) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 1991 เพื่อศึกษาสุขภาพของอาสาสมัครเพศหญิงในวัยหมดระดู การศึกษาวิจัยจากเหตุไปหาผลนี้ได้ทำการสืบค้นปัญหามากมายที่สัมพันธ์กับการรักษาด้วยฮอร์โมนและโรคมะเร็งเต้านม และผลกระทบเกี่ยวกับโรคมะเร็งและโรคหัวใจจากการบริโภคอาหาร สัดส่วนของอาสาสมัครเพศหญิงที่ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับแร่หินสบู่ที่รวมอยู่ในการศึกษาวิจัย WHI นี้มีจำนวน 61,576 คน ซึ่ง 53 เปอร์เซนต์บอกว่ามีการใช้แป้งฝุ่นที่บริเวณอวัยวะเพศของตน บนแผ่นผ้าอนามัยหรือแผ่นครอบปากมดลูก ซึ่งบางคนได้ใช้มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี อาสาสมัครเพศหญิงในการศึกษาวิจัยนี้ได้รับการติดตามผลระหว่างปี ค.ศ. 1993 ถึง 2012

ข้อมูลของการศึกษาวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการไม่เพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่ในอาสาสมัครเพศหญิงที่ใช้แป้งฝุ่น ไม่มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงในกลุ่มอาสาสมัครเพศหญิงที่ใช้แป้งฝุ่นเป็นเวลานาน6

การศึกษาวิจัย Women’s Health Initiative

แสดงให้เห็นถึงการไม่เพิ่มขึ้นโดยรวม

ในความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่
12
ปีของ
การศึกษาวิจัย
61,576
ผู้หญิง
32,219
ที่ใช้แร่หินสบู่
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software